AKCE ODLOŽENA!

Velmi nás to mrzí, ale s ohledem na rozhodnutí Bezpečnostní rady státu dne 10. 3. 2020, jsme nuceni Dny elektronové mikroskopie ve dnech 11. až 13. března odložit. Váš zájem o elektronovou mikroskopii nás velmi těší a budeme hledat náhradní termín pro tuto mimořádnou akci.
11.-15. 3. 2020
[ Na snímku: list lípy ]
AKCE ODLOŽENA!

Velmi nás to mrzí, ale s ohledem na rozhodnutí Bezpečnostní rady státu dne 10. 3. 2020, jsme nuceni Dny elektronové mikroskopie ve dnech 11. až 13. března odložit. Váš zájem o elektronovou mikroskopii nás velmi těší a budeme hledat náhradní termín pro tuto mimořádnou akci.

Mapa elektronové mikroskopie v Brně

Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i.
Královopolská 147, 612 64 Brno
49.22158146269995,16.583979982749995

Ústav přístrojové techniky AV ČR je veřejná výzkumná instituce, která byla zřízena v roce 1957 jako pracoviště Akademie věd České republiky a je jedním z ústavů sekce aplikované fyziky v oblasti věd o neživé přírodě AV ČR. Účelem zřízení ÚPT je uskutečňovat vědecký výzkum a přispívat k využití získaných poznatků a zajišťovat infrastrukturu výzkumu.
Ústav se zaměřuje na magnetickou rezonanci, elektronovou mikroskopii a mikroanalýzu, využití laserů, měření a zpracování biosignálů, konstrukci vědeckých přístrojů a jejich částí a zdokonalování využití speciálních technologií.

Přejít na web
CEITEC - Masarykova univerzita
Kamenice 753/5, 625 00 Brno
49.1774912,16.5685074

CEITEC je výzkumné centrum patřící mezi excelentní vědecké instituce. Prioritou CEITECu je mezinárodní výzkumná spolupráce a její mezioborový charakter. Sdílené laboratoře CEITECu Masarykovy univerzity poskytují vědcům špičkové vybavení a vytváří optimální podmínky pro základní i aplikovaný výzkum zejména v oblasti věd o živé přírodě.

Zdejší vědci pracují také s unikátní technologií kryo-elektronové mikroskopie, díky níž se pomocí proudu elektronů ve vakuu zobrazují hluboce zmrazené vzorky. Lze tak zachytit nejmenší detaily v řádu nanometrů. K dispozici přitom mají jeden z největších elektronových mikroskopů ve střední a východní Evropě.

Použitím kryo-elektronové mikroskopie se vědecké skupině Pavla Plevky, jako prvním na světě, podařilo popsat, jak proniká bakteriofág (virus infikující bakterie) do buněk zlatého stafylokoka. Bakteriofágy lze využít k léčbě nemocí vyvolaných bakteriemi podobně jako u antibiotik, která u zlatého stafylokoka přestávají být účinná. Práce strukturních virologů pomáhá dalším vědcům zjistit, zda a jak je možné bakteriofágy využít v boji proti bakteriálním infekcím.

Přejít na web
Biskupské gymnázium Brno
Barvičova 85, 602 00 Brno
49.2021698,16.5712601

Biskupské gymnázium Brno a mateřská škola (známé je spíše pod zkratkou BiGy), je církevní střední a mateřská škola v Brně zřízená brněnským biskupstvím. Na škole jsou otevřeny čtyři studijní obory. Jedná se o všeobecné osmileté gymnázium, všeobecné čtyřleté gymnázium, čtyřleté gymnázium s přírodovědným zaměřením a čtyřleté gymnázium s humanitním zaměřením. Škola má celkem 28 tříd a v nich v současné době 829 žáků. Působí zde 79 stálých pedagogů.

V roce 2014 byl škole zapůjčen firmou Thermo Fisher Scientific stolní elektronový mikroskop Phenom. Mikroskop byl umístěn do nově vybudované laboratoře a již od školního roku 2014/2015 začal na škole pracovat kroužek elektronové mikroskopie. Kroužek mívá 10 – 15 členů. Jsou to nejen studenti vyšších ročníků, ale i studenti nižšího gymnázia. Členové kroužku se nejprve seznamují s principy a obsluhou elektronového mikroskopu a potom pracují na nějakém projektu. Snažíme se, aby každý našel něco, co ho zaujme.

Přejít na web
Hvězdárna a planetárium Brno
Kraví hora 2, 616 00 Brno
49.20445815706423,16.58397444889366

I když Hvězdárna a planetárium Brno přímo nesouvisí s elektronovou mikroskopií, jsme místem, které miluje vědu a všechny její obory. Jedno z nejmodernějších digitálních planetárií v Evropě – naše digitárium – umí zprostředkovat dokonalý pohled do míst vzdálených miliardy světelných let, ale také se díky němu umíme zmenšit na velikosti využívané právě v elektronové mikroskopii. Nejeden pořad pod kopulí digitária umí návštěvníky přenést do světa bakterií, virů či atomů uhlíku. Rádi srozumitelně zprostředkováváme zázraky přírody všem zájemcům – od těch nejmenších a nejméně zkušených až po zasloužilé odborníky. Tak co, necháte se i vy obklopit světem „neviděných“ rozměrů?

Přejít na web
VIDA! science centrum
Křížkovského 554/12, 603 00 Brno-střed
49.18762051286312,16.58485160827635

VIDA! Exploze zážitků Nejdřív rozpoutat tornádo a ustát zemětřesení, pak si vyzkoušet moderování počasí nebo trénink pilota stíhačky a nakonec zmrazit vlastní stín. To všechno můžete zažít v brněnském zábavním vědeckém parku VIDA! Na ploše 6200 m2 tu najdete více než 175 exponátů, se kterými si můžete hrát a objevovat tak svět kolem nás. V nabídce VIDA! jsou i představení se zábavnými pokusy, promítání 3D filmů, prostor pro kutily, dočasné výstavy, víkendové labodílny pro rodiny nebo výukové programy pro školy.

Přejít na web
Technické muzeum v Brně
Purkyňova 105, 612 00 Brno – Královo Pole
49.2285137844122,16.58142831687556

Technické muzeum v Brně se orientuje zejména na historii techniky v rámci Moravy, ale svými sbírkami expanduje i mimo tento rámec. V expozicích nabízí výběr z mnoha oblastí –velmi zjednodušeně řečeno od hodinových součástek po parní motory a letadla. Výstavy krátkodobějšího charakteru reflektují další technické objevy, vynálezce i výročí. Během roku pořádá akce, jakou je například Den automobilové techniky – To bude jízda, kdy muzeum otevírá veřejnosti depozitář s dopravními prostředky a vojenskou technikou.
Muzeum spravuje šest mimobrněnských památek, z nichž tři mají titul národní kulturní památka – vodní mlýn ve Slupi, větrný mlýn v Kuželově a Stará huť u Adamova. Další památky TMB jsou barokní kovárna v Těšanech, Šlakhamr v Hamrech nad Sázavou a Areál československého opevnění v Šatově. Památky jsou přístupné od jarních měsíců do podzimu. Stejně jako v hlavní budově v Brně se i na památkách koná řada akcí, které přibližují daný obor anebo život našich předků.

Přejít na web
DELONG INSTRUMENTS a. s.
Palackého třída 3019/153b, 612 00 Brno
49.23344957255421,16.58830872579033

V moderní budově inspirované tvarem elektronového mikroskopu nedaleko centra Brna sídlí rodinná firma Delong Instruments. Již od roku 1992 zde probíhá vývoj transmisních elektronových mikroskopů, elektronově-optických soustav, elektronových trysek a dalších hi-tech zařízení v oblasti mikro a nanotechnologií.
Těžištěm aktivit firmy je vývoj a výroba vlastní řady nízkonapěťových elektronových mikroskopů LVEM 5 a LVEM 25, důležitou roli hrají i zákaznická řešení včetně vývoje konkrétních zařízení na zakázku nebo spolupráce na velkých mezinárodních projektech.
Ve vývoji vlastních produktů klade společnost důraz na zvyšování dostupnosti a praktičnosti elektronových mikroskopů – výsledkem je mimo jiné první stolní transmisní elektronový mikroskop na světě, LVEM 5.
V Brně a ve výrobním provozu v Boskovicích zaměstnává Delong Instruments necelou stovku pracovníků různého zaměření, od dělnických profesí až po fyziky, stojní inženýry a další pracovníky vývoje a konstrukce.

Přejít na web
TESCAN ORSAY HOLDING, a.s.
Libušina třída 21, 623 00 Brno
49.18933037035508,16.532403417525575

TESCAN ORSAY HOLDING, a.s., je silná česká společnost s nadnárodní působností, dlouholetou tradicí a sídlem v Brně – kolébce elektronové mikroskopie. Díky skvělé týmové spolupráci patříme mezi nejvýznamnější světové výrobce rastrovacích elektronových mikroskopů a dalších vědeckých přístrojů.
Naše špičkové produkty vznikají v Brně-Kohoutovicích – od prvotního nápadu až po finální funkční přístroj. V moderní budově má své místo jak vývoj, tak logistika, výroba, montáž i finalizace. Prostřednictvím specializovaných odborníků zajišťujeme servisní podporu zákazníků po celém světě.
V Brně mají zázemí také aplikační specialisté a obchodníci, kteří spolu s kolegy ze zahraničních poboček a distributory zajišťují prodej našich produktů.
Naše přístroje pomáhají kriminalistům v odhalení zločinců, slouží ke zvýšenosti bezpečnosti jaderných reaktorů či přispívají k prozkoumání konstrukčních vad materiálů.

Přejít na web
Thermo Fisher Scientific
Vlastimila Pecha 12, Brno 627 00
49.177390209096004,16.66552058623678

Thermo Fisher Scientific je světovým lídrem produktů pro vědu s více než 70 000 zaměstnanci v 50 zemích světa. V brněnském technologickém centru vyvíjíme a vyrábíme zobrazovací a analytické přístroje špičkové úrovně jako jsou elektronové mikroskopy a spektometry.
Naše přístroje se podílí na vědeckých objevech, materiálovém výzkumu i vývoji budoucí elektroniky. Může jít například o mikročipy, proteiny vedoucí k pochopení Parkinsonovy i Alzheimerovy choroby, viry paralyzující včely, ZIKA, HIV, nové metody čištění vody, efektivnější metody získávání surovin nebo zkoumání památek.
V rámci brněnské pobočky máme i program beIN pro studenty vysokých škol, kterým nabízíme možnost sladění studia a reálnou pracovní zkušeností v hi-tech prostředí.
Za své poslání považujeme dělat svět zdravějším, čistějším a bezpečnějším místem pro život.

Přejít na web
Jihomoravský kraj
Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno
49.1991018890273,16.604153559106212

Od roku 2002 jsou ze strany Jihomoravského kraje cíleně vyvíjeny aktivity směřující k podpoře inovací a transferu poznatků v oblasti vědy a výzkumu do aplikační sféry. Kraj považuje tyto aktivity za velmi důležité a toto potvrdil i jejich zapracováním do svého strategického dokumentu, kterým je Regionální inovační strategie. Jihomoravský kraj bude i nadále podporovat klíčové obory, které významně ovlivňují rozvoje regionu a mají obrovskou přidanou hodnotu. Elektronová mikroskopie mezi ně rozhodně patří.

Přejít na web
Statutární město Brno
Husova 12, 601 67 Brno
49.19394576360688,16.606033227603984

Statutární město Brno je hlavním koordinátorem aktivit Dnů elektronové mikroskopie v Brně.

Přejít na web
Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně
Technická 2, 616 69 Brno
49.22478847987633,16.576997214501056

Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně je s více než 4200 studentů největší strojní fakultou v České republice. Zájemci si mohou vybrat z více než 50 studijních oborů a specializací. V rámci Ústavu fyzikálního inženýrství je studentům nabízen obor Fyzikální inženýrství a nanotechnologie, kde získají znalosti ke zvládnutí moderních technologií například v oblasti pokročilých materiálových technologií a nanotechnologií. Studenti ke svým výzkumům využívají mimo jiné i elektronové mikroskopy.

Přejít na web
Fakulta chemická VUT v Brně
Purkyňova 464/118
49.23179436666481,16.578102322362074

Fakulta chemická VUT v Brně je jedním z výzkumných pracovišť na území této metropole, kde se metoda skenovací elektronové mikroskopie stala jednou ze základních metod při materiálových analýzách, které jsou každodenním chlebem nejednoho výzkumníka, který na Fakultě chemické pracuje. Elektronový mikroskop umožňuje nejen náhled do mikrostruktury vzorků, ale jeho nástavby umožňují i určení prvkového složení a to s relativně vysokou přesností. Fakulta chemická disponuje dvěma elektronovými mikroskopy, z nichž každý je vybaven jinými nástavbami a detektory. Mimo jiné disponuje toto pracoviště i metodou tzv. korelativní mikroskopie, které kombinuje světelnou a elektronovou mikroskopii. Pokud vás elektronové mikroskopy zajímají, rádi vás uvítáme na našem pracovišti v rámci akce „Dny elektronové mikroskopie“ a necháme vás nahlédnout do mikrosvěta.

Přejít na web
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Líšeňská 33a, 636 00 Brno
49.197202760943554,16.6609776437067

Posláním Centra dopravního výzkumu je uskutečňovat výzkumnou a vývojovou činnost v oblasti dopravy. Centrum poskytuje odborně nezávislou expertní a servisní podporu pro ministerstva a další orgány státní správy a samosprávy. V centrum se nachází pracoviště elektronové mikroskopie, které se zabývá především analýzou stavebních materiálů zacílených na využití výsledků v praxi.

Přejít na web
CEITEC – Vysoké učení technické v Brně
Purkyňova 123, 621 00 Brno-Královo Pole
49.2331742,16.5726362

Sdílená infrastruktura CEITEC Nano (CEITEC VUT) poskytuje komplexní vybavení, odborné znalosti a metody pro výzkum nanotechnologií a pokročilých materiálů. Více než 70 high-tech zařízení umožňuje jak výrobu, tak i charakterizaci připravených nanostruktur.

Infrastruktura CEITEC Nano představuje víceúčelové uživatelské zařízení poskytující své služby interním i externím uživatelům z akademické a průmyslové sféry. Slouží především fyzikálnímu výzkumu, výzkumu v oblasti materiálových věd a elektroniky. Infrastruktura je rovněž určena k mezioborovému výzkumu, který spojuje materiálové vědy s biologickým a lékařským výzkumem. Uživatelé mají celoroční přístup k jednotlivým high-tech přístrojům infrastruktury 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu.

Provádět vysoce kvalitní výzkum srovnatelný se světem je umožněno mj. i velkému počtu studentů. Nejvíce bakalářských, diplomových a dizertačních prací vzniklo v CEITEC Nano v těsné spolupráci s Ústavem fyzikálního inženýrství FSI VUT v Brně, který při výuce studijního oboru Fyzikální inženýrství a nanotechnologie práci studentů ve sdílené infrastruktuře významným způsobem podporuje a také zajišťuje.

Přejít na web