Elektronová mikroskopie

Elektronový mikroskop je často uváděn jako příklad typického vynálezu 20. století. V principu jde o elektronovou obdobu optického neboli fotonového mikroskopu. Optické čočky jsou však nahrazeny elektromagnetickými čočkami a místo fotonů jsou ke zkoumání objektu použity elektrony.  K  navržení prvního elektronového mikroskopu vedly pokusy prováděné ve 30. letech 20. století týmem z Vysoké školy technické v Berlíně. Za sestrojení tohoto přístroje později získal jeden z  jeho tvůrců  Ernst Ruska Nobelovu cenu za fyziku.

XY
XY

Velkou výhodou elektronového mikroskopu oproti tomu klasickému optickému, který každý zná již ze školní výuky, je rozlišovací schopnost, tedy to, jak moc si dokážeme malé věci přiblížit a prozkoumat jejich detaily. I ty nejlepší optické mikroskopy dnes mají rozlišení maximálně 1 : 1 000. Dokáží tedy zobrazit jednotlivé buňky, nevidíme již ale, co se uvnitř buňky nachází. Stejně tak již nedokáže zobrazit například viry nebo jednotlivé atomy nebo molekuly. Ty nejlepší elektronové mikroskopy v  současnosti umožňují rozlišení větší než 1 : 1  000  000, tedy více než tisíckrát. To umožnilo ohromný posun v  řadě odvětví a s  výsledky výzkumů, které bylo možné dokončit jen díky elektronové mikroskopii, se setkáváme v  každodenním životě, například ve formě nových léků nebo materiálů.

Tradice elektronové mikroskopie v  Brně se začíná utvářet na počátku 50. let 20. století. V  roce 1947 byly do tehdejšího Československa dodány první dva elektronové mikroskopy v  rámci poválečné pomoci mezinárodní organizace UNRRA. Na jejich základě proběhly na půdě Ústavu teoretické a  experimentální elektrotechniky Vysoké školy technické v  Brně experimenty s  elektronovými čočkami, které vedly v  roce 1951 k  vývoji prvního československého komerčně dostupného elektronového mikroskopu Tesla BS 241. V  té době vyráběly elektronové mikroskopy pouze tři země na světě.


Na úspěch Tesly BS 241 navázaly další modely jako například stolní elektronový mikroskop Tesla BS 242, který získal zlatou medaili na EXPO 1958 v  Bruselu. Brno se stalo významným centrem elektronové mikroskopie, byl zde založen Ústav přístrojové techniky Akademie věd České republiky a  podnik Tesla úspěšně vyvážel své přístroje do 20 zemí světa.Elektronová mikroskopie je využívaná v  mnoha oblastech jako například v  biologických aplikacích, medicíně, materiálovém výzkumu či v  kriminalistice.

XY