12. 3. 2020 | Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.

Využití elektronové a optické mikroskopie pro potřeby dopravních staveb

12. 3. 2020 10:00
Centrum dopravního výzkumu
Líšeňská 33a, 636 00 Brno
49.19725620117983,16.66096257439538

Přednášet bude Ing. Aleš Frýbort, výzkumný pracovník Oblasti dopravní infrastruktury. Pracoviště elektronové mikroskopie má bohaté zkušenosti především s analýzou stavebních materiálů zacílených na využití výsledků v praxi. Výzkumná činnost se orientuje především na zjištění stavu betonových staveb, např. betonové vozovky, mostní konstrukce apod., z hlediska mikrostruktury materiálu pomocí skenovacího elektronového mikroskopu (SEM) a energiově-disperzního analyzátoru (EDX). Nepostradatelným zdrojem informací jsou rovněž petrografické metody zaměřené na klasifikaci kameniva, k čemuž slouží speciální vybavení laboratoří jako jsou speciální optické mikroskopy a zařízení pro přípravu vzorků. Uskutečníme teoretickou přednášku a můžete se těšit na praktické ukázky práce našich vědeckých pracovníků. Odborným garantem bude doc. RNDr. Miroslava Grégerová, CSc.

Na přednášku naváže exkurze v laboratoři s názvem Příprava a analýza vzorků stavebních materiálů v dopravě. Délka přednášky a exkurze je 90 minut.