Únava pod mikroskopem

15. 3. 2020 14:00
Hvězdárna a planetárium Brno
Kraví hora 2, 616 00 Brno
49.20420612169294,16.583451483547353

Navštivte přednášku na téma únava materiálu pod mikroskopem, kterou uvede odborník z Institutu fyziky materiálů Ing. Ivo Kubena, Ph.D., který spolupracuje s firmou TESCAN. Ve světě vysokých nároků na spolehlivost a životnost důležitých strojů a systémů je jedním z klíčových faktorů požadavek na kvalitní materiál. Na Ústavu fyziky materiálů AV ČR materiály nejen studujeme, ale i vyvíjíme. Analyzujeme jejich mikrostrukturu, testujeme jejich vlastnosti a odhalujeme jejich limity. Mimo jiné také zkoumáme, jak se porušují, tedy co stojí u vzniku havárií. Vlastnosti materiálu jsou úzce spojeny s jejich mikrostrukturou. Nepostradatelným nástrojem pro studium mikrostruktury jsou elektronové mikroskopy, které nám pomáhají odhalit, kde v materiálu k poškození a následnému porušení dochází. Pomocí elektronové mikroskopie jsme schopni pozorovat i malé změny v mikrostruktuře materiálů, a to až v řádech nanometrů. Na našem pracovišti se zabýváme se různými způsoby porušení: křehký i tvárný lom, creep nebo únava materiálů. V přednášce se dozvíte, k čemu všemu se elektronové mikroskopy dají použít. Zaměříme se na studium únavy materiálů, vysvětlíme si, co je vlastně únava a proč je důležité ji studovat. Mimo povídání také vlastními silami vyzkoušíte, například jestli je NIC pevnější než ocel.

Přednáška trvá 60 minut a koná se v Přednáškovém sále.